Home About
Conversation
NCEA Review

Hakihea 2017

Ka whakaaetia e te rūnanga o te kāwanatanga ngā Terms of Reference mō te arotakenga NCEA.

Kohi tātea 2018

Ka whakatūria e te Minita o te Mātauranga tētahi rōpū arotake, arā, ko te Ministerial Advisory Group (MAG) ki te whakaaro nui me pēhea te whakapakari ake i te NCEA .

Huitanguru-Poutūterangi 2018

Ka wānanga te MAG me ētahi tāngata auaha me pēhea te whakapai ake i te NCEA.

Paengawhāwhā-Haratua 2018

Ka mahitahi te Tāhuhu me ngā Regional Engagement Leads/Kaiārahi ki te whakamahere rautaki uiui ki te motu.

27 Haratua 2018

Nā Minita Hipkins te kaupapa nei i tuwhera.

Here turikōkā 2018

Ka whakatūria e te Minita o te Mātauranga te PAG (Professional Advisory Group). He rōpū tumuaki/kaiako tēnei ka mahitahi me te MAG. Ko tā rātou mahi he tohutohu ki te Minita me te Tāhuhu mō te arotakenga NCEA.

Mahuru 2018

Ka whakapāho ngā toa o te whakataetae ‘Make your Mark’.

19 Whiringa-ā nuku 2018

Ka oti te uiui atu ki te motu.

Whiringa-ā-nuku 2018 – Paenga whāwhā 2019

Ka mahitahi te Tāhuhu, te akoranga mātauranga me ētahi atu ki te whiriwhiri he aha ngā whakaaro pai rawa atu hei whakapakari ake i te NCEA. Mā rātou anō e āta wānanga he aha ngā mea ka taea, ā, ka pēhea te whakatinana tika ēnei whakaaro i roto i ngā kura.

Paenga whāwhā 2019

Ka whakaaetia e te Minita me te rūnanga o te kāwanatanga ngā whakataunga mō ngā panonitanga.

Te mutunga o te 2019

Ka whakaaetia e te rūnanga o te kāwanatanga ki te tauira panoni, ki te rautaki whakatinana anō hoki.

2020

Ka whai tautoko ngā kura, me ētahi atu ki te whakatinana i ngā panonitanga.

2020/21 i tua atu

Hei te 2020/21 ka tīmata te whakatinanatanga o ngā panonitanga.