Home About

From 7 April to 21 May 2021, the Ministry of Education consulted on the new code of pastoral care for tertiary and international learners, new dispute resolution scheme for domestic learners, and proposed law changes. Consultation on te oranga me te haumaru ākonga | learner wellbeing and safety is now closed.

We appreciated the time and energy of the over 100 individuals and groups who provided written submissions, and the 60 individuals and groups we met with virtually and kānohi ki te kānohi during this time. You can read a summary of the consultation feedback and process below.

Analysis of Submissions

A new code has just been published on the Ministry of Education’s website, which you can find below.

Education (Pastoral Care of Domestic Tertiary and International Learners) Code of Practice 2021

The code will come into effect from 1 January 2022 and will apply to all tertiary providers and schools enrolling international students.

The dispute resolution scheme for domestic learners will come into effect on 1 January 2022. Prior to this date, a scheme operator will be appointed following a formal selection process and confirmation of the scheme’s rules.
We will provide further updates on the scheme and law changes at a later date.

Te oranga me te haumaru ākonga

Kei raro i tēnei karangatanga o te oranga ko te hauora ā-hinengaro, ā-ngākau, ā-tinana, ā-whānau, ā-pāpori, ā-wairua anō hoki. Ina noho haumaru, ina whakaahurutia, ina noho hauora te ākonga i ōna wāhi ako, wāhi noho, wāhi whakangahau, ka kaha ake ki te piki ki ngā taumata akoranga.

He haepapa kawe tahi te hanga taiao tautoko i te akoranga me te oranga nō te kāwanatanga, nō ngā kaiwhakarato mātauranga matua, nō te whānau me te hapori nui tonu.

Tēnei mātou te whakawhanake nei i ā mātou marohitanga, inā e rārangi ake nei, me te inoi kia tuku whakaaro mai koe hei āwhina i ngā mahi tārei i ia marohitanga:

He rārangi tikanga mahi tēnei e taki atu nei i ngā mahi e tika ana kia mahia e ngā whakahaere me ngā kura, kia pūmau ai te haumaru me te oranga ākonga

He ratonga hōu hei whakatau i ngā tautohe i waenga i ngā ākonga me ngā whakahaere mātauranga matua

Ngā panonitanga ture

Learner wellbeing and safety

Wellbeing involves mental, emotional, physical, family, social and spiritual health. When learners have safe, inclusive and healthy environments for learning, living and socialising, they are more likely to succeed in their studies.

Creating an environment that supports learning and wellbeing is a shared responsibility between government, tertiary education providers, learners, whānau and the wider community.

Consultation involved the following proposals:

A code of practice that sets out what is expected of providers for domestic tertiary learners and all international learners’ wellbeing and safety 

A new service to help resolve some disputes between students and tertiary organisations

Law changes that would affect tertiary providers with domestic and international students, and schools with international students

Read the full discussion document

Click on the link below to read the full discussion document.

Te oranga me te haumaru ākonga | Learner wellbeing and safety