Home About

English version: NCEA Qualification – proposed new mātāpono and NCEA Level 1 Outcome Statement

Te āwhina hei whakapakari i te NCEA

Mai i te upoko o te tau 2020, kua mahi mātou kia whakapakaritia te Kaupae Mātauranga ā-Motu kua Taea. E ū ai ngā panonitanga ka whakatakotoria ā te 2024 mō te Kaupae 1 o te NCEA, he kātū hou o te tohu hou me whakarārangi ki roto i Te Taura Here Tohu Mātauranga o Aotearoa.

I te tau 2018, ko te manomano tāngata puta i Aotearoa i whai wāhi atu ai ki te Arotakenga o te NCEA. Nā aua urupare i whakatauria ai ngā panonitanga o ngā wāhanga e whitu me tutuki e pakari ake ai te NCEA.

Ināianei, kei te rapu whakahoki kōrero mātou hei āwhina i te tāraitanga o te tuhinga tohu ōkawa o te Kaupae 1 o te NCEA.

Ngā mea o roto i te kātū hou o te tohu o te Kaupae 1 o te NCEA?

Kei te pīrangi mātou kia whakaatahia ngā kaiako, ngā ākonga, ētahi atu hoki kua tūhonotia atu ki te NCEA i roto i te tohu. E whai wāhi atu ana ki te tuhinga tohu hou ngā mātāpono hou e noho ana hei tūāpapa ki ngā kaupae e toru katoa o te NCEA kua whakapakaritia. He pārongo hoki o roto mō te whakamahinga o te tohu me tōna hāngaitanga, me ngā pūkenga, ngā mōhiotanga, ngā pūmanawa hoki o ngā ākonga ka whakawhiwhia ki te Kaupae 1 o te NCEA.

Kei roto i te kātū hou o te tohu Kaupae 1 o te NCEA e tāpaetia ana ngā mea e whai ake nei:

  • he tauākī ā-hua hou – te rautaki o te tohu, ngā hua o te tohu, te tauākī ā-ara hoki
  • he paerewa tautokorua e 20-whiwhinga te uara e tutuki ai ngā here o te reo matatini, o te pāngarau, o te literacy, o te numeracy hoki
  • he panonitanga e 60-whiwhinga ai te tohu nā runga i te paerewa tautokorua e 20-whiwhinga
  • he paerewa paetae Kaupae 1 ka whakarārangihia ki te Rārangi o ngā Paerewa Pūkenga me ngā Paerewa Aromatawai.

Ka pēhea hoki te Kaupae 2 me te 3?

Ka toro atu mātou e pā ana ki ngā tuhinga tohu mō te Kaupae 2 me te 3 i mua i te kōkiritanga o ngā paerewa paetae hou ā te 2026 me te 2027.

Te wā

E kimi whakahoki kōrero ana mātou mō ngā mātāpono hukihuki mō ngā tohu NCEA me ngā tohu Kaupae 1 hukihuki ā mua i te Wenerei, te 28 of Hūrae, 2023.

Ka whakamanatia, ka āpitihia hoki ngā tohu e NZQA ki Te Taura Here Tohu Mātauranga o Aotearoa. Me tāpae mātou i te tohu Kaupae 1 hou ki a NZQA ā te Hepetema 2023, e whakarārangitia ai ki te NZQCF ā te Tīhema e rite ai kia whakamahia ā te 2024.

Tukua mai ō whakaaro ki a mātou

Atu i te puku o Hune, ka kohikohi ō mātou tīma ā-rohe me ngā Rōpū Panoni NCEA i ngā whakahoki kōrero i ngā ākonga, i ngā kaiako, i ngā kaihautū i roto i ngā kura, i ngā hapori o te kura, i ētahi atu rōpū hoki e hāngai ana mā ngā hui ā-tinana. Īmērahia mai mātou e rongo ai koe i ngā pārongo mō tō hono mai (kei raro ngā pārongo).

Te patapatai ā-ipurangi

Te patapatai ā-ipurangi – ngā tuhinga mō te tohu NCEA – ngā mātāpono me te Kaupae 1 hou

He pātai

Me he pātai āu mō te tohu Kaupae 1, mō ngā mātāpono hukihuki, mō tēnei toronga rānei, tēnā, īmērahia a NCEA.Review@education.govt.nz.

He tuhinga matua

Ngā Tauākī mō te Tohu Kaupae 1 o te NCEA me Ngā Mātāpono (te reo Māori) [PDF, 2MB]

He pārongo anō

He rārangi meka - Te Tohu Kaupae 1 o te NCEA (te reo Māori) [PDF, 2MB]