Home About

Hei āwhina ō urupare i te whakawhanaketanga o te rārangi tikanga i roto i ngā rā, waihoki ngā hua o te huarahi whakatau tautohe me ngā panonitanga ture hei tautoko. Ka whakahou haeretia te pae tukutuku i roto i ngā marama o te mahi.  

Paengawhāwhā ki Haratua 2021     Whakawhiti kōrero 
Pipiri ki Hereturikōkā 2021    Te tātari i ngā urupare me ngā māramatanga mai i te whakawhiti kōrero
Ngā marama whakamutunga o 2021    Ka whakaputaina e te Minita mō te Mātauranga te rārangi tikanga hou
Ngā marama whakamutunga o 2021    Ka marohitia e te Minita mō te Mātauranga te huarahi whakatau tautohe, me te tohu kaiwhakahaere mō te huarahi
1 Kohitātea 2022    Ka whai mana te rārangi tikanga hou, me te tūmanako kia whai mana hoki te huarahi whakatau tautohe
Ngā marama o waenga ki ngā marama whakamutunga o 2022                                                                                                                                                                                         Ka whakaurua ngā panonitanga ture mā tētahi menemana ki te Education and Training Act 2020. Ko tētahi wāhi o tēnei ko te hātepe ki te Komiti Whiriwhiri o te Pāremata, ā, ka whai wāhi koe ki te whakatakoto whakaaro i reira mō te hoahoa me ngā kai o roto i ngā panonitanga ture. Ki te kitea i raro i te Ture e tika ana kia whakamanaia tētahi Rārangi Tikanga whakakapi, he menemana rānei ki ngā ritenga o te huarahi whakatau tautohe, tērā e whai wāhi anō te tangata ki te whakapuaki whakaaro mō ngā tuhinga kōkau

 

Your feedback will inform advice on the development of the ongoing code, results for the dispute resolution scheme and supporting law changes. We will provide regular updates on our website about how the work is going.

April to May 2021 Consultation
June to August 2021 Analysis of feedback and consultation insights
Late 2021 The Minister of Education will issue the new code
Late 2021 The Minister of Education will propose rules for the dispute resolution scheme and appoint an operator for the scheme
1 January 2022                                      The new code will take effect and the dispute resolution scheme is expected to be in place
Mid-late 2022                                                                                                                                         Law changes will be included in an amendment Bill to the Education and Training Act 2020. This will involve a Select Committee process, and you will have opportunity for further input into the design and content of law changes. If the law requires a further replacement Code or amendments to the dispute resolution scheme rules, there will be another opportunity to comment on the draft documents