Home About
Mafaufauga Taaua:

Talofa kae ulufale mai.

Te Malo ko oti ne talia ne ia ko palota i te initaneti ke mafai o fai e pela me se vaega o te avakaga ki tulaga o vaitau nei a te fakatokaga o palota a komiti o akoga. I te vaitaimi nei, a palota a komiti e mafai fua o fai ma fakaoga a pepa fakafonu. Te faiga ke fai a palota i te initaneti se auala e tasi o aumai a palota ki loto i te 21o senitenali, kae ke fetaui mo fakamoemoega o tamaliki akoga, matua pela foki mo tino galue i te akoga.

Akoga ka mafai o filifili o fai a olotou faiga palota i te faifaiga e fakaoga nei tela e fakaoga a pepa io me fakaoga faifaiga tau komipiuta kae e avanoa foki te faifaiga e fakaoga a pepa.

A fakamafuliga taaua i loto i Tulafono ke fai a faiga palota i komipiuta ko:

  • Fakatokaga o feitu tau komipiuta mo faifaiga ke lei fakanofonofoga ke fakamautinoa iei i faiga palota i te initaneti e saogalemu kae e puipuigina
  • Fakatuuga o se faifaiga o fakataliaga tela a te Minisituli e aasi ne ia te mafai o te akoga o fakataunu a fakanofonofoga, ko akoga ke se fai ne latou
  • Manakogina ko latou ko fakataliagina ke fakaoga mo faiga palota a matua mo tino galue kae se ko faiga palota a tamaliki akoga
  • Manakogina a pepa fakafonu ke avanoa loa mo tino palota, e ui a te akoga ne filigina ne ia ke fai te palotaga i te initaneti

Nisi fakamafuliga:

Nisi fakamafuliga aka ki tulafono ka fesoasoani ki te teletele ‘lei o faiga palota a komiti. Konei la:

  • Fakataliaga te lauga o palota i te faiga palota i te initaneti ke fai kae seai ne tino iloilo ‘loto me i te tino iloilo ‘loto e se mafai faeloa o onoono ki te lauga i luga i komipiuta 
  • Tapalega o te leva (83 aso) o fakasologa o faiga palota e pela me se filifiliga e tasi o faiga palota a te komiti, ona ko motou sautalaga ne avaka iei me ite taimi tenei ko to leva. Akoga i te fakasologa leva ka fuli ki te fakasologa toetoe (63 aso).
  • Fakamafuliga o te fakasologa toetoe o faiga palota ke maua ne ofisa fai palota ne taimi faopoopo o fakatoka pepa taaua o faiga palota
  • Aumaiga o se fakasologa e toetoe atu (e nofo ki te 30 aso) mo faiga palota o sui mai tamaliki akoga e pela foki mo faiga palota foliki (by-elections) a tino galue ke faigofie o sala tino o fakafonu a tulaga konei

Enabling electronic school board elections consultation guide. (Tuvaluan)[PDF, 91 KB]

Read enabling electronic school board elections draft regulations.[PDF, 187 KB]

Go to the consultation hub to submit your response to enabling electronic school board elections.

Consultation closes 18 March