Home About
Tāmanakoʻanga maʻata:

Kia Orana, Turou Oro Mai.

Kua ʻakatika te Kavamani kia ʻakatupuʻia te ʻikiʻanga uira ei tuʻanga i roto i te nekeʻanga mai i te ʻakapapaʻanga o te ʻikiʻanga kumiti ʻāpiʻi ki roto i te au rāvenga o te ao ʻōu. I teia ʻatiʻanga, e raveʻia ana te ʻikiʻanga kumiti ʻāpiʻi na roto i te taʻangaʻangaʻanga i te pēpa. Ko te ʻakatupuʻanga i te ʻikiʻanga uira, tetaʻi rāvenga i te ʻapaiʻanga mai i te au ʻikiʻanga, ki roto i te ʻānereʻanga mataʻiti 21, kia tau ki te au ʻirinakiʻanga o te au tauira, te au metua, e te aronga ʻangaʻanga i roto i te au ʻāpiʻi

Ka rauka i te au ʻāpiʻi te ʻiki, me ka rave ratou i ta ratou au ʻikiʻanga na roto i te rāvenga pēpa e vai nei, me kore ra, na roto i te au rāvenga uira, e te ʻikiʻanga pēpa.

Te au tauīʻanga puʻapinga i roto i te au Papa-ture, e tupu ei te au ʻikiʻanga uira:

  • Te ʻakanoʻonoʻoʻanga i te turanga o te au kite ʻōu e te au rāvenga i te ʻakapāpu e, te ponuiāʻau ra, e te muna ra te au ʻikiʻanga uira.
  • Te ʻakamanaʻanga i tetaʻi rāvenga vāito i te kite, kia rauka i te Māraurau i te vāito i te puʻapinga o te turanga i te ʻōrongaʻanga i te au turanga, kia kore te au ʻāpiʻi e ʻirinaki i te
  • Kia inangaroʻia te aronga tei ʻakamanaʻia, no te ʻikiʻanga a te au metua, e te aronga ʻangaʻanga o te ʻāpiʻi, māri ra, kare e no te ʻikiʻanga tauira.
  • Ka inangaroʻia te au rāvenga pēpa no te aronga te ka ʻiki, noātu e kua ʻiki te reira ʻāpiʻi, i te ʻikiʻanga uira.

Tetaʻi atu au tauīʻanga:

Ka tauturu tetaʻi atu au tauīʻanga papa-ture i te ʻakateretereʻanga i te ʻikiʻanga kumiti ʻāpiʻi kia mako. Ko teia:

  • Te ʻakatikaʻanga i te tārēʻanga i te au ʻikiʻanga na runga i te uira, kia tupu, ma te kore e ʻākara meitaki ia e te aronga ʻakavā ʻikiʻanga, i te mea e, kare e rauka i tetaʻi ʻakavā ʻikiʻanga i te ʻākara i te tārēʻanga a te roro uira i te au taime ravarāi 
  • Te kiritiʻanga mai i te ʻakapapaʻanga roa (83 rā) no te ʻikiʻanga i te au kumiti, i te mea e, kua turama mai te ʻuriʻuriʻanga manako e, e roa rava teia tuātau. Ka ʻoki te au ʻāpiʻi tei runga i te ʻakapapaʻanga roa ki te ʻakapapaʻanga poto (63 rā)
  • Te ʻakatanoʻanga i te ʻakapapaʻanga ʻikiʻanga poto, kia rava te tuātau no te aronga ʻakaʻaere i te ʻikiʻanga, i te teʻateʻamamao i te au pēpa ʻikiʻanga.
  • Te ʻakamataʻanga i tetaʻi ʻakapapaʻanga poto ake (mei te 30 rā) no te ʻikiʻanga i te mata o te au tauira, e te ʻikiʻanga i te mata no te aronga ʻangaʻanga o te ʻāpiʻi, kia māmā mai te ʻakakīʻanga i teia au ngāʻi.

Enabling electronic school board elections consultation guide. (Cook Islands Maori)[PDF, 159 KB]

Read enabling electronic school board elections draft regulations.[PDF, 187 KB]

Go to the consultation hub to submit your response to enabling electronic school board elections.