Home About
Kua fakatoka ai he Faahi Gahua Fakaako ua e potaaga tupe lagomatai ma e tau tagata Pasifika ha koe gagao COVID-19.

Ko e higoa he tau potaaga tupe nai ko e Pacific Education Innovation Fund (Tupe Fakagahua he Faahi Fakaako Pasifika) mo e Pacific Education Support Fund (Tupe Lagomatai he Faahi Fakaako Pasifika) ko e taha vala mai he tupe $80.2 e tau miliona kua fakatoka ke lata mo e COVID-19 Response and Recovery Fund, tuga a ia ne fakailoa ai he fakaholoaga he Action Plan for Pacific Education (Fakaholoaga Gahua ma e tau Fakaakoaga Pasifika) 2020-2030.

Ko e Urgent Response Fund nai kua fakaaoga ai ke lata mo e tau momoui fakaako, tau momoui fakaagaaga, lagomatai atu kia lautolu e tau faiaoga, pihia foki ke lata mo lautolu ne kua manako ke kumi lagomatai ma e ha lautolu a tau manamanatuaga.

Kaeke kua fai matutakiaga a koe mo e tau fanau Pasifika, po ke fai fakaholoaga ne maeke ke lagomatai atu kia lautolu, tohi ole atu ke moua mai falu lagomatai tupe mai he Pacific Education Support Fund po ke Pacific Education Innovation Fund ma e tau 2021.

Kaeke kua nakai kautu haau a tohi ole he tau 2020, liga kua fita a lautolu he fakamaama atu kia koe e falu a mena kua lata ia koe ke taute to liu a koe ke tohi atu foki. Kaeke kua nakai la fakailoa atu a lautolu kia koe, fakamolemole fakailoa atu ke he ofisa he matakavi ne nofo ai a koe.

Fakakatoatoaaga he tau valavala kehekehe, Pacific Education Support Fund mo e Pacific Education Innovation Fund

PACIFIC SUPPORT FUND – TUPE LAGOMATAI HE FAAHI FAKAAKO PASIFIKA

To vehevehe pehe nai a tau fakatokatokaaga tupe ke he lima e tau matakavi (Auckland, Waikato, Hawke’s Bay-Tairāwhiti, Wellington, Canterbury mo Chatham Islands)

Tau lagomataiaga tupe nai kua lata tonu ia lautolu e tau matakau kehekehe ne maeke ia ke lagomatai atu ke he ha lautolu a tau puhala fakaako, tau momoui olaola po ke tau mena ne mumui mai ha ko e gagao COVID-19. Falu a men akua lauia ai;

  • fakaholo ki mua e tau fakafetuiaga he vahaloto he tau magafaoa Pasifika mo e tau fakaakoaga ke moua e matutakiaga mo e lagomatai e tau magafaoa ke liu matutaki.
  • lagomatai atu ke he tau magafaoa mo e tau tagata Pasifika ke moua falu a fakaakoaga, po ke fakatonu atu a lautolu ke he falu a fakaholoaga.
  • lagomatai atu kia lautolu ne kua liliu atu ke he tau aoga pulotu, tau aoga tokoluga pihia mo e tau aoga ikiiki.
  • lagomatai atu kia lautolu ke oatu ke he tau aoga po ke tau fakaakoaga.

Falu a fakamaamaaga foki ke he Support Fund

PACIFIC INNOVATION FUND – TUPE FAKAGAHUA HE FAAHI FAKAAKO PASIFIKA

Ko e tau 2021 kua maeke ia lautolu e tau tagata fakaako, tau aoga kehekehe, tau matakau kehekehe, tau pulotu kumikumi i Aotearoa katoa ke tohi ole atu ke moua mai falu a lagomataiaga tupe ke lagomatai atu e tau tagata Pasifika mo e ha lautolu a tau momoui fakaako po ke tau moui fakatagata hakoe matematekelea he gagao COVID-19. Ko e ua la e fakaholoaga tupe lagomatai nai.

  • Tau puhala fakaako foou ne fakaaoga ua e vagahau po ke fakaaoga taha ni e vagahau; po ke
  • Falu a puhala fakaako foki ne kua lata tonu ma e tau momoui olaola pihia mo e tau momoui fakaako.

Ko e tau puhala fakaako foou po ke kehekehe kua fakaaoga ai ke lata mo e tau moui fakaako he ha tautolu a tau tagata.

Falu a fakamaamaaga foki ke he Innovation Fund