Home About
Te ngatā nei te ʻapainga a tetai o te au tauira, o te Moana-nui-o-Kiva, e to ratou au kōpū tangata, no teia maki COVID-19, perā katoa te tāmanamanatā i te meitaki o te oraʻanga, e te noʻoʻanga ki roto i te turanga ʻāpiʻi.

Pacific Education Support Fund

Maʻata ua atu te au pupu ʻoire tangata, e te au putuputuʻanga no te Moana-nui-o-Kiva, i ʻangaʻanga ana i te turu i te au tauira o te Moana-nui-o-Kiva, e to ratou au kōpū tangata, i te tuātau COVID-19 response and recovery, i te ʻakapāpū, kia rauka i te au tauira o te Moana-nui-o-Kiva, e to ratou au kōpū tangata, i te tomo atu ki roto i te au turanga e te au turuʻanga, e anoano'ia ra no ratou.

Ka ʻōrongaʻia te Pacific Education Support Fund ki te aronga, e ʻangaʻanga ana ki roto i te au ʻoire tangata, te au pupu, e te au putuputuʻanga, e tauturu nei i te au tauira, e to ratou au kōpū tangata i roto i te au manamanatā, o te ʻāpiʻi, e te au rāvenga kia meitaki te oraʻanga, no te manatā tei ʻakatupuʻia e/me kore ra, ʻakamaʻataʻia atu e te maki COVID-19. Ko te au mea e anoanoʻia ana no te turanga ʻāpiʻi, te au anoano, e te au turu, ka ʻinangaroʻia, i te ʻakapāpū, kia noʻo te au tauira o te Moana-nui-o-Kiva, ki roto i te au ʻāpiʻiʻanga puʻapinga. Tei roto i teia te turuʻanga, kia meitaki te oraʻanga, e te ʻakatupuʻanga i te au piriʻanga puʻapinga. Teia tetai au tāmānakonakoʻanga:

 • ʻAkatupuʻanga i te au piriʻanga i rotopu i te au kōpū tangata o te Moana-nui-o-Kiva, e te au ngāʻi tāmouʻanga ʻāpiʻi, na roto i te ʻakapiriʻanga, e te turuʻanga i te au kōpū tangata, e te au tauira kia piri atu.
 • ʻAkatomoʻanga i te au tauira o te Moana-nui-o-Kiva, e to ratou au kōpū tangata, ki roto i te au turanga tano i te turu i te au mea e anoanoʻia ra no te ʻāpiʻi, teia te ʻākaraʻanga, te tāmouʻanga ʻāpiʻi i roto i te ʻāpiʻi, e te tomoʻanga atu ki roto i te au turangaʻāpiʻi, e te au ara no te terēniʻanga i vaʻo ake i te ʻāua ʻāpiʻi.
 • Turuʻanga i te ʻokiʻanga ki te tāmouʻanga ʻāpiʻi i te ʻāpiʻi, me kore ra, ʻāpiʻi punanga, e te kimiʻanga i te ʻāpiʻiʻanga e te au ara terēniʻanga tano.
 • Turuʻanga i te aere ki te ʻāpiʻi, e te tomoʻanga ki roto i te au tauira o te Moana-nui-o-Kiva.

E tuʻanga te Pacific Education Support Fund no te COVID-19 Response and Recovery Fund e kua ʻāroteʻia te moni e $39.7 mirioni, no tetai ʻā mataʻiti, e tere atu (2020/21 ki te 2023/24) no te ʻakatanotanoʻanga, kia turuʻia te au tauira o te Moana-nui-o-Kiva, e to ratou au kōpū tangata i te tomo atu ki roto i te turanga ʻāpiʻi.

Ka kiteʻia te ʻakakitekiteʻanga no runga i te tikaʻanga, e te patiʻanga ki konei. 

Budget (Tuʻaʻanga na roto i te au Vaka)

Ka rauka mai e $6 mirioni, no te au vaka e rima i roto i te mataʻiti 2021/22. Kare e pōpaniʻanga no te maʻata i te moni-tauturu ka ʻakatikaʻia koe i te pati atu, māri ra, kia ō ki roto i te tuʻanga tei ʻakapaeʻia no toʻou vaka. Kua tuʻaʻia te moni-tauturu, mei teia rāi:

 • $4 mirioni no Tāmaki Makarau
 • $344,000 no Waikato
 • $211,000 no Te Matau-a-Mauī-Tairāwhiti
 • $941,000 no te Whanganui-a-Tara
 • $484,000 no Canterbury e te Chatham Island

Te ʻakaāri mai nei te tuʻanga o te moni-tauturu tei ʻakapaeʻia no Tāmaki Makaurau, i te maʻata o te au tauira o te Moana-nui-o-Kiva, i roto i te vaka, e te manatā no te tauīʻanga, i te au turanga ʻAkamatakiteʻanga o te COVID-19. E ākā tuʻanga tauira o te Moana-nui-o-Kiva, tei roto i teia au vaka e rima, e, me tārēʻia na runga i te tuʻanga, e te katoaʻanga o te au tauira o te Moana-nui-o-Kiva – pērā katoa te au rāvenga ʻakatanotanoʻanga i roto i te vaka.

Tikaʻanga

No te pati i te moni-tauturu e vai nei, kia rauka iākoe te au aratakiʻanga i raro ake nei:

 • E pupu/putuputuʻanga ʻoire koe, pupu ʻākonoʻanga pure, me kore ra, social sector provider tei roto i teia au vaka ʻāpiʻi: Tāmaki Makaurau, Waikato, Te Matau-a-Māui-Tairāwhiti, Te Whanganui-a-Tara, Canterbury e te Chatham Islands
 • Kua ʻakamanaʻia toʻou pupu, e, e puka pangaka tetai tei roto i te ingoa tei ʻakamanaʻia
 • E ʻiti tangata kotou ko toʻou pupu, no Aotearoa, me kore ra, e aronga e tikaʻanga i te noʻo ki roto ia Aotearoa, e te noʻo nei ki roto ia Aotearoa
 • Kia ʻakapapaʻia, e kia raveʻia taʻau ʻakakoroʻanga ki roto i te au vaka e rima, i runga ake nei, e ka turu i te au tauira e te au kōpū tangata, e kāpuaʻanga to ratou no te Moana-nui-o-Kiva, i te tomo atu, e te turu, e te ʻangaʻanga ki roto i te turanga ʻāpiʻi
 • Kia vai tutaki-kore, tetai ua atu ʻapinga, me kore ra, tauturu ʻāpiʻipiʻiʻanga, tei ʻangaʻia na roto i te putē-moni, ki te au tauira o te Moana-nui-o-Kiva, e to ratou au kōpū tangata
 • Kare a toʻou pupu manamanatā no runga i te kaioʻu/ture (i.e. putaʻua, tamakiʻia nei e te ture e perā ua atu.)

Ka ʻakatikaʻia te au putuputuʻanga, e papaʻuʻanga ta ratou i ko i te Māraurau, e te au putuputuʻanga, kare a ratou papaʻuʻanga i ko i te Māraurau, i te pati atu.

Ka ʻakatikaʻia te au putuputuʻanga tei manuia i roto i te ʻoroʻanga o te moni tauturu, no te mataʻiti 2020/21, i te pati ʻakaʻōu. Ka ʻākara rāi te rāvenga vāitoʻanga, i te puʻapinga tei rauka iākoe i roto i te ʻoroʻanga mua. Ka anoanoʻia koe kia ʻakaāri mai i taʻau i rave no runga i te moni tauturu tei rauka iākoe, ki roto i taʻau patiʻanga.

Ka rauka iākoe i te pati no te moni tauturu, i te ʻakaroa atu, me kore ra, akamaʻata atu i taʻau ʻakakoroʻanga e rave nei. Ka anoanoʻia koe kia ʻakaāri mai i taʻau i rave no runga i te moni-tauturu no taʻau porokarāmu, tei rauka iākoe, ki roto i taʻau patiʻanga.

E tai rāi patiʻanga ka ʻakatikaʻia, i roto i te vaka, ei tāmaru i te patiʻanga i te Support Fund. Ka ʻakatikaʻia koe i te tomo atu ki roto i tetai atu patiʻanga ei pātana, me kore ra, tokorua; ināra, kare te au putuputuʻanga e ʻakatikaʻia kia maʻata te patiʻanga ki roto i te vaka ei tāmaru/pupu o te porokarāmu.

Kare te Pacific Education Support Fund, e ʻōrongaʻia ki teia e āru mai nei: 

 • Kare te au turanga ʻāpiʻi punanga, au ʻāpiʻi, e te au putuputuʻanga ʻāpiʻi tuatoru, e ʻakatikaʻia i te pati i te Pacific Education Support Fund māri ra, ka ʻakatikaʻia no te Pacific Education Innovation Fund, ki konei.
 • Te au mea kua tutaki takere ia, te au turanga ʻāpiʻi punanga, au ʻāpiʻi, e te au putuputuʻanga ʻāpiʻi tuatoru, kia rave (te au mea ka ʻirinakiʻia te au turanga ʻāpiʻi punanga, au ʻāpiʻi, e te au putuputuʻanga ʻāpiʻi tuatoru kia rave).
 • No te kimi moni-puʻapinga e/me kore ra, tetai atu rāvenga kimi moni no te au putuputuʻanga, teia te ʻakaraʻanga, te tāʻangaʻangaʻanga i te putē-moni, ei kimikimiʻanga moni.
 • Te au kimiʻanga rāvenga, kare e tau ana ki te au ʻirinakiʻanga no teia putē-moni.
 • Te au porokarāmu, e te au mea e tupu nei i te pa enua i tai, perā katoa te au pa enua i raro ake i te ʻAu Aotearoa.
 • Te au mea no te ʻakateretereʻanga ʻoire, me kore ra, te tutaki i te au mea o te ʻoire
  • Kare te putē-moni, e, no te au mea ka inangaroʻia no te pītiniti; ka ʻakatika paʻa te Māraurau o te Pae ʻĀpiʻi i te rīti i te au mea rikiriki (teia te ʻākaraʻanga, laptops) i raro ake i tāna mānakonakoʻanga.
 • Teretereʻanga ki te enua i tai.

Aratakiʻanga i te vāitoʻanga

Ka ʻākara matatio ia te au patiʻanga, ki raro ake i te au aratakiʻanga i raro ake nei:

 • Te tau o te patiʻanga ki te ʻakakoroʻanga o te Putē-moni
 • ʻAkairo e, te rave nei te ʻakakoroʻanga i te au mea e anoanoʻia nei, e te au tauira o te Moana-nu-o-Kiva, e te rave nei i te anoano i roto i te turanga ʻāpiʻi, tei ʻakatupuʻia, me kore ra, tei ʻakakinoʻia atu, e te maki COVID-19
 • ʻAkairo i toʻou turanga/karape i te rave i te ʻakakoroʻanga e tāmanakoʻia nei
 • Ka rava te au tauturu-ʻāpiʻipiʻiʻanga no taʻau ʻakakoroʻanga, i te ʻakapuʻapingaʻanga atu i te au tauira o te Moana-nui-o-Kiva, e to ratou au kōpū tangata

Ka ʻinangaro matou i te kite:

 • Eaʻa ta taʻau ʻakakoroʻanga ka rave, perā katoa, te puʻapinga ta teia ka rave, no te au tauira o te Moana-nui-o-Kiva, e to ratou au kōpū tangata
 • Eaʻa ta taʻau ʻakakoroʻanga ka rave, no te au mea e anoanoʻia nei i roto i te turanga ʻāpiʻi o te au tauira o te Moana-nui-o-Kiva, e to ratou au kōpū tangata
 • Koʻai ma te au tauira, e te au kōpū tangata, ta taʻau ʻakakoroʻanga ka turu
 • Eʻia āʻau moni e ʻinangaro nei

Akavāʻanga e te ripōtiʻanga

Ka ʻirinakiʻia koe kia ripōti, no runga i te teretereʻanga o taʻau ʻakakoroʻanga. Ka ʻōrongaʻia atu tetai atu ʻakakitekiteʻanga, no runga i te ripōtiʻanga ka ʻinangaroʻia, ki te au patiʻanga manuia.

Additional Information