Home About
Te ʻakatupu nei te maki COVID-19 i te au timataʻanga ʻōu, ki roto i te turanga ʻāpiʻi, e te ʻakakino atu nei i te au mea taukore takere.

Pacific Education Innovation Fund

Kua turama katoa mai te maki COVID-19, i te raʻiraʻi o te au rāvenga ʻōu e te puʻapinga, e tupu nei i roto i te au ʻoire tangata o te Moana-nui-o-Kiva, i te ʻākapāpūʻanga, kia noʻo, kia pōnuiāʻau, e kia meitaki te oraʻanga o te au tauira o te Moana-nui-o-Kiva, e to ratou au kōpū tangata, i roto i te turanga ʻāpiʻi.

Ei nākirokiro atu, e te turu atu, i teia au rāvenga ʻōu e te puʻapinga, ka tuʻera ʻakaʻōu te Pacific Education Innovation Fund no te mataʻiti 2021/22. Te tātoʻu nei teia i te au rāvenga ʻōu e te puʻapinga, e turu nei kia meitaki te oraʻanga e te anoano i roto i te ʻapiʻi no te au tauira o te Moana-nui-o-Kiva, tei ū ki te kino o te maki COVID-19, perā katoa te ʻāpiʻi ʻanga na roto i nga reo e rua o te Moana-nui-o-Kiva, e teʻāpiʻiʻanga na roto i te reo tupuna anake.

Te kimi nei matou i te au rāvenga, ʻanga i te au mea ʻōu, te ʻangaʻanga taokotaiʻanga, e te au rāvenga tūkētūkē, i te ʻāpiʻiʻanga i te au tauira o te Moana-nui-o-Kiva, e te au kōpū tangata, i te ʻakatopaʻanga mai i te au manamanatā ta te COVID-19, i ʻakatupu ki roto i to ratou turanga ʻāpiʻi, perā katoa:

 • te au ʻapiʻiʻanga tūkē ua atu rāi e te tukatau o te Moana-nui-o-Kiva, e te au ʻākaraʻanga no te tāmouʻanga ʻāpiʻi no te au tauira o te Moana-nui-o-Kiva e te au kōpū tangata, kia tāʻangaʻangaʻia, me kore ra, kia ʻakamaʻataʻia;
 • te ʻakatupuʻanga, me kore ra, te ʻakamaʻataʻanga i te au tauturu – ʻāpiʻipiʻiʻanga, no te au pupu tauira o te Moana-nui-o-Kiva e te au kōpū tangata; e
 • te au porokarāmu, me kore ra, te au ʻakakoroʻanga, kia rave i te au mea e anoanoʻia nei i roto i te turanga ʻāpiʻi, e te oraʻanga kia meitaki to te Moana-nui-o-Kiva, kare i raveʻia ana, no te Moana-nui-o-Kiva

Te ʻāpiʻiʻanga na roto i nga reo e rua o te Moana-nui-o-Kiva, e te ʻāpiʻiʻanga na roto i te reo tupuna anake

Na te ʻāpiʻiʻanga na roto i nga reo e rua, e te ʻāpiʻiʻanga na roto i te reo tupuna anake, e rauka ai i te au tauira e te au kōpū tangata i te tomo atu ki roto i te turanga ʻāpiʻi, e te tāmouʻanga ʻāpiʻi, te āru ra i te ʻāpiʻiʻanga basileia, na roto i tetai reo o te Moana-nui-o-Kiva. Kare teia e, ko te tāmouʻanga i tetai reo o te Moana-nui-o-Kiva, e ʻakaruaʻanga reo.

No te Innovation Fund:

 • Ko te ʻāpiʻiʻanga na roto i nga reo e rua, te ʻāpiʻiʻanga na roto i tetai reo o te Moana-nui-o-Kiva, me kore ra, te ʻōrongaʻanga i te au mea ka tāmouʻia, no te 50% o te taime.
 • Ko te ʻāpiʻiʻanga na roto i te reo tupuna, te ʻāpiʻiʻanga na roto i tetai reo o te Moana-nui-o-Kiva, me kore ra, te ʻōrongaʻanga i te au mea ka tāmouʻia, no te 80% o te taime.
 • Ko te au reo tupuna i roto i te au pa enua o te Moana-nui-o-Kiva, te au reo Moana-nui-o-Kiva.

Te ʻirinaki nei te Māraurau, kia ʻakaāri takataka mai, te au ʻakakoroʻanga o te ʻāpiʻianga na roto i nga reo e rua, e te ʻāpiʻiʻanga na roto i te reo tupuna anake, i te piriʻanga ki Te Whāriki e te New Zealand Curriculum, i roto i te au ngāʻi tau.

Ka kiteʻia te ʻakakitekiteʻanga no runga i te tikaʻanga, e te patiʻanga ki konei.

Budget (Tuʻaʻanga na roto i te au Vaka)

I roto i te mataʻiti 2021, ka rauka i te aronga ʻāpiʻi, te au ngāʻi ʻāpiʻi, te au pupu ʻoire tangata, te au putuputuʻanga ʻoire tangata, te aronga kimikimi kite, e te aronga tukatau i roto i te ʻāpiʻi, i tetai ua atu ngāʻi i roto ia Aotearoa, i te pati atu, no te turu i te oraʻanga ʻoire tangata kia meitaki, e no te au mea e anoanoʻia nei no te ʻāpiʻiʻanga i te au tauira o te Moana-nui-o-Kiva, e to ratou au kōpū tangata, no te manatā tei ʻakatupuʻia e/me kore ra, ʻakamaʻataʻia e te maki COVID-19, mei roto mai i nga putē-moni e rua: 

 1. E $2.5 mirioni, no te au rāvenga ʻōu e te puʻapinga i te ʻāpiʻiʻanga na roto i nga reo e rua o te ʻiti tangata o te Moana-nui-o-Kiva, e te ʻāpiʻiʻanga na roto i te reo tupuna anake, i roto i te au turanga ʻāpiʻi punanga, e te au ʻāpiʻi; me kore ra,
 2. E $3.5 mirioni, no te au rāvengaʻōu e te puʻapinga i te ʻākonoʻanga kia meitaki te oraʻanga, e te au mea e anoanoʻia ana no te ʻāpiʻiʻanga i roto i te turanga ʻāpiʻi o te Moana-nui-o-Kiva.

Ka rauka mai e $6 mirioni, na roto i te au mataʻiti tātakitai, e tae ua atu ki te mataʻiti 2024.

Tuʻaʻanga i te moni-tauturu

Tei roto i te au ʻakapapaʻanga e āru mai nei, te tuʻaʻanga i te moni-tauturu: 

Vaka $3.5 mirioni, no te au rāvenga ʻōu e te puʻapinga $2.5 mirioni no te ʻāpiʻiʻanga na roto i nga reo e rua, e te ʻāpiʻiʻanga na roto i te reo tupuna anake

Tai Tokerau

$32,270.00

$7,470.00

 

Auckland

$2,419,940.00

$2,250,000.00

Waikato

$134,100.00

$31,000.00

Bay of Plenty

$74,180.00

$17,170.00

 

Taranaki, Manawatu, Whanganui

$84,920.00

$19,660.00

 

Hawkes Bay, Tairāwhiti

$82,410.00

$19,075.00

 

Wellington

$366,790.00

$84,900.00

 

Nelson, Marlborough, West Coast

$34,710.00

$8,030.00

 

Canterbury, Chatham Islands

$188,600.00

$43,655.00

 

Otago Southland

$82,080.00

$19,000.00

 

 

 

 • Kua tuʻaʻia te Regional Funding na runga i te tārēʻanga o te au tauira o te Moana-nui-o-Kiva
 • Ka ʻōparaʻia te maʻataʻanga o te moni-tauturu, tei roto i te turanga ʻāpiʻiʻanga na roto i nga reo e rua, e te ʻāpiʻinga na roto i te reo tupuna anake, ki Tāmaki Makaurau, no te maʻata i te au, turanga ʻāpiʻiʻanga na roto i nga reo e rua, e te ʻāpiʻiʻanga na roto i te reo tupuna anake, tei roto i te vaka.

Tikaʻanga

No te pati atu, ka ʻinangaroʻia koe kia ō atu ki raro ake i teia au putuputuʻanga – ko koe tetai:

 • Pupu, me kore ra, mata no te au ʻāpiʻi punanga, au ʻāpiʻi e/me kore ra, au ʻāpiʻi tuatoru. Tei roto paʻa i teia:
  • Au pupu tauira tei ʻātuiʻia ki tetai ʻāpiʻi, ʻāpiʻi tuatoru, me kore ra, pupu/putuputuʻanga ʻoire
  • Au pupu metua e te au kopu tangata tei ʻātuiʻia ki tetai turanga ʻāpiʻi punanga, ʻāpiʻi, ʻāpiʻi tuatoru, me kore ra, pupu/putuputuʻanga ʻoire
  • E Kāhui Ako ei mata no tetai kāʻui ʻāpiʻi, turanga ʻāpiʻi punanga e/me kore ra, ʻāpiʻi tuatoru
 • Au pupu ʻoire tangata e te au putuputuʻanga, pērā katoa te au ʻākonoʻanga pure.
 • Aronga kimikimi kite, e te au taʻunga kite, i roto i tetai ʻāpiʻi tuatoru, me kore ra, ʻāpiʻi kimikimiʻanga kite.
  • Turanga ʻāpiʻi, e te au putuputuʻanga turu i te oraʻanga.
 • Kua ʻakamanaʻia te pupu e pati ra koe no ratou.
 • Tei roto i toʻōu pupu, tetai tangata e 18 mataʻiti, me kore ra, e pakari atu.
 • E ʻiti tangata kotou ko toʻou pupu, no Aotearoa, me kore ra, e aronga e tikaʻanga i te noʻo ki roto ia Aotearoa, e te noʻo nei ki roto ia Aotearoa.
 • Ka ʻakapapaʻia, e ka tāʻangaʻangaʻia, taʻau rāvenga ʻōu, e te puʻapinga, ki roto ia Aotearoa, e ka turu i te au tauira, e te au kōpū tangata tei kāpuaʻia mai no roto i te Moana-nui-o-Kiva.
 • Kua tau taʻau rāvenga ʻōu, e te puʻapinga, ki te education-related curriculum, e/me kore ra, ki te au mea e anoanoʻia ana, kia metaki te oraʻanga o te au tauira.
 • Kia vai tutaki-kore, tetai ua atu ʻapinga, me kore ra, tauturu ʻāpiʻipiʻiʻanga, tei ʻangaʻia na roto i te putē-moni, ki te au tauira o te Moana-nui-o-Kiva, e to ratou au kōpū tangata.
 • Kare a toʻou pupu manamanatā no runga i te moni, ture, me kore ra, tetai atu manatā (i.e. putaʻua, tamakiʻia nei e te ture e perā ua atu.).

Ka ʻākara na mua ia te patiʻanga no te Bilingual and Immersion fund, a te aronga e ʻātui nei ki roto i tetai turanga ʻāpiʻi punanga, me kore ra, ʻāpiʻi, e porokarāmu ʻāpiʻiʻanga ta ratou, na roto i nga reo e rua i raro ake i te tāmaru o te Moana-nui-o-Kiva, e te ʻāpiʻiʻanga na roto i te reo metua anake, pērā katoa te au patiʻanga a te ʻoire tangata.

Ka ʻakatikaʻia te au putuputuʻanga, e papaʻuʻanga ta ratou i ko i te Māraurau, e te au putuputuʻanga, kare a ratou papaʻuʻanga i ko i te Māraurau, i te pati atu.

Ka ʻakatikaʻia te au patiʻanga tei manuia i roto i te ʻoroʻanga o te moni tauturu, no te mataʻiti 2020/21, i te pati ʻakaʻōu.

Ka ʻākara rāi te rāvenga vāitoʻanga, i te puʻapinga tei rauka iākoe i roto i te ʻoroʻanga mua. Ka anoanoʻia koe kia ʻakaāri mai i taʻau i rave no runga i te moni tauturu tei rauka iākoe, ki roto i taʻau patiʻanga.

Ka ʻakatikaʻia koe kia tuku mai i te maʻataʻanga, i te patiʻanga, ka ʻinangaro koe.

Ka ʻakatikaʻia tetai ua atu, i te pati moni tauturu mei roto i te au vaka tūkētūkē, no te ʻakakoroʻanga okotai, māri ra, tukunaʻia te au patiʻanga tātakitai no te au vaka tātakitai, tei ō ki roto i taua ʻakakoroʻanga.

Ka rauka iākoe i te pati no te moni tauturu, i te ʻakaroa atu, me kore ra, akamaʻata atu i taʻau ʻakakoroʻanga e rave nei. Ka anoanoʻia koe kia ʻakaāri mai i taʻau i rave no runga i te moni-tauturu no taʻau porokarāmu, tei rauka iākoe, ki roto i taʻau patiʻanga.

Kare te Innovation Fund e ʻōrongaʻia ki teia e āru mai nei: 

 • Te au mea kua tutaki takere ia, te au turanga ʻāpiʻi punanga, au ʻāpiʻi, e te au putuputuʻanga ʻāpiʻi tuatoru, kia rave (te au mea e rave takere nei, te au turanga ʻāpiʻi punanga, au ʻāpiʻi, e te au putuputuʻanga ʻāpiʻi tuatoru)
 • Te ʻangaʻanga kimi puʻapinga, e/me kore ra, tetai rāvenga kimi moni
 • Te au porokarāmu, e te au mea e tupu nei i te pa enua i tai, perā katoa te au pa enua i raro ake i te ʻAu Aotearoa
 • Te au mea no te ʻakateretereʻanga ʻoire, me kore ra, te au mea ka tutakiʻia no te ʻoire
  • Kare te putē-moni, e, no te au mea ka inangaroʻia no te pītiniti; ka ʻakatika paʻa te Māraurau o te Pae ʻĀpiʻi i te rīti i te au mea rikiriki (teia te ʻākaraʻanga, laptops) i raro ake i tāna mānakonakoʻanga.
 • Teretereʻanga ki te enua i tai.

Aratakiʻanga i te vāitoʻanga

Ka ʻākara matatio ia te au patiʻanga, ki raro ake i te au aratakiʻanga i raro ake nei:

 • ʻAkairo e, te rave nei te ʻakakoroʻanga i te au mea e anoanoʻia nei, e te au tauira o te Moana-nu-o-Kiva, e te rave nei i te anoano i roto i te turanga ʻāpiʻi, tei ʻakatupuʻia, me kore ra, tei ʻakakinoʻia atu, e te maki COVID-19
 • Ka ʻakapeʻea taʻau rāvenga ʻou, e te puʻapinga, i te tauīʻanga i te au tauira o te Moana-nui-o-Kiva
 • ʻAkairo i toʻou turanga/karape i te rave i te ʻakakoroʻanga e tāmanakoʻia nei
 • Tetai ʻakapapaʻanga moni, tei roto, e kia rava te au tauturu-ʻāpiʻipiʻiʻanga, e kia paʻuna te moni

Ka ʻinangaro matou i te kite, no runga i taʻau, au rāvenga ʻōu e te puʻapinga, i te turuʻanga i te au tauira o te Moana-nui-o-Kiva, e te au kōpū tangata i roto i te turanga ʻāpiʻi, na roto i te:

Penei ake paʻa

 • Te ʻōrongaʻanga i te au rāvenga ʻāpiʻiʻanga ʻōu e te puʻapinga, tau ki te anoano o te oraʻanga kia meitaki e te ʻāpii no te au tauira o te Moana-nui-o-Kiva e te au kōpū tangata e ārangatū mai nei, mei te, e/me kore ra, manatā o te COVID-19. Te ʻanga i te au mea ʻōu, te rāvenga ʻōu e te puʻapinga, te au rāvenga ʻōu i te turuʻanga i te au mea e anoanoʻia ana, no te turanga ʻāpiʻi i roto i toʻou au ʻoire tangata

ME KORE RA

 • Te ʻōrongaʻanga i te au rāvenga ʻāpiʻiʻanga ʻōu, e te puʻapinga, na roto i nga reo e rua i raro ake i te tāmaru o te Moana-nui-o-Kiva, e te ʻāpiʻiʻanga na roto i te reo tupuna anake, i te tamaki atu i te COVID-19

Ka ʻinangaro matou i te kite:

 • Eaʻa te rāvenga ʻōu e te puʻapinga, i roto i taau ʻakakoroʻanga
 • Ka ʻakapeʻea taʻau rāvenga ʻōu e te puʻapinga, i te tauturuʻanga i te au mea e anoanoʻia nei i roto i te ʻāpiʻiʻanga i te au tauira tei tukia e te COVID-19
 • Ka ʻakapeʻea koe i te tomoʻanga atu ki roto i te au tauira o te Moana-nui-o-Kiva, e te au kōpu tangata, e, eaʻa te tūkē te ka rauka mai
 • Eaʻa taʻau ka rave, i te tāʻangaʻangaʻanga i taʻau ʻakakoroʻanga
 • Ka ʻakapeʻea koe i te ʻakatupuʻanga i te au tauturu ʻāpiʻipiʻiʻanga, no taʻau ʻakakoroʻanga, e te ʻakapuʻapingaʻānga atu i te au tauira o te Moana-nui-o-Kiva

Akavāʻanga e te ripōtiʻanga

Ka ʻirinakiʻia koe kia ripōti, no runga i te teretereʻanga o taʻau ʻakakoroʻanga. Ka ʻōrongaʻia atu tetai atu ʻakakitekiteʻanga, no runga i te ripōtiʻanga ka ʻinangaroʻia, ki te au patiʻanga manuia.

Additional Information