Home About
Kua ʻanga te Māraurau o te Pae ʻĀpiʻi e rua putē-moni, ei turu i te tāmouʻanga ʻāpiʻi no te au tauira o te Moana-nui-o-Kiva, kia puʻapinga, e kia meitaki te oraʻanga, i te tuātau o te maki COVID-19.

E tuʻanga te Pacific Education Innovation Fund e te Pacific Education Support Fund i te ʻāroteʻanga moni e $80.2 mirioni ki roto i te Pacific Education na roto i te COVID-19 Response and Recovery Fund tei ʻoʻoraʻia atu ki roto i te Action Plan for Pacific Education 2020-2030 (Parāni no te Turanga ‘Āpi‘i o te Moana-nui-o-Kiva e ‘Akakoro‘ia nei no te mataiti 2020-2030).

Te āru nei teia i te tātoʻuʻanga a te Kavamani no runga i te oraʻanga meitaki, e te aereʻanga ki te ʻāpiʻi, perā katoa te ʻoʻoraʻanga mai i te Curriculum Lead roles ʻōu, te Urgent Response Fund, turu no te maki manako, turu kia meitaki te oraʻanga o te aronga ʻangaʻanga i roto i te turanga ʻāpiʻi, e te tomoʻanga atu ki roto i te guidance counselling e te au turanga counselling.

Me te ʻakapiri nei koe i te au tauira o te Moana-nui-o-Kiva, ki roto i te turanga ʻāpiʻi, me kore ra, e au mānakonakoʻanga ʻōu, e te puʻapinga toʻou, no runga i te turuʻanga i te au tauira o te Moana-nui-o-Kiva, e to ratou au kōpū tangata, ka ʻakatikaʻia koe i te pati atu i te Pacific Education Support Fund me kore ra, i te Pacific Education Innovation Fund i roto i te mataʻiti 2021.

Me kare koe i manuia ana i taʻau patiʻanga moni tauturu i roto i te mataʻiti 2020, te tikaʻanga, ka tae atu te tauturu ʻakamātūtū i taʻau patiʻanga no teia ʻoroʻanga. Me e kare, komakoma atu ki te ʻōpati o toʻou vaka.

ʻAkakoʻuʻanga i te Tuʻaʻanga 2 Pacific Education Support e te Pacific Education Innovation Funds

PACIFIC SUPPORT FUND

Ka tuʻaʻia te putē-moni ki roto i te au vaka e rima (Tāmaki Makaurau, Waikato, Te Matau-a-Māui-Tairāwhiti, Te Whanganui-a-Tara, e Canterbury e te Chatham Islands)

Ka ʻōrongaʻia te pute-moni ki te aronga, e ʻangaʻanga ana ki roto i te au ʻoire tangata, te au pupu, e te au putuputuʻanga, e tauturu nei i te au tauira, e to ratou au kōpū tangata i roto i te au manamanatā, o te ʻāpiʻi, e te au rāvenga kia meitaki te oraʻanga, no te manatā tei ʻakatupuʻia e/me kore ra, ʻakamaʻataʻia atu e te maki COVID-19. Tei roto paʻa i teia:

  • ʻakatupuʻanga i te au piriʻanga i rotopu i te au kōpū tangata o te Moana-nui-o-Kiva, e te au ngāʻi tāmouʻanga ʻāpiʻi, na roto i te ʻakapiriʻanga, e te turuʻanga i te au kōpū tangata, e te au tauira kia piri atu.
  • ʻakatomoʻanga i te au tauira o te Moana-nui-o-Kiva, e to ratou au kōpū tangata, ki roto i te au turanga tano i te turu i te au mea e anoanoʻia ra no te ʻāpiʻi, teia te ʻākaraʻanga, te tāmouʻanga ʻāpiʻi i roto i te ʻāpiʻi, e te tomoʻanga atu ki roto i te au turangaʻāpiʻi, e te au ara no te terēniʻanga i vaʻo ake i te ʻāua ʻāpiʻi.
  • turuʻanga i te au tauira, i te ʻokiʻanga atu ki roto i te ʻāpiʻi tuatoru, ʻāpiʻi, me kore ra, ʻāpiʻi punanga, e te kimiʻanga i te turanga ʻāpiʻi tano, e te au ara terēniʻanga.
  • turuʻanga i te aere ki te ʻāpiʻi, e te tomoʻanga ki roto i te au tauira o te Moana-nui-o-Kiva.

Tetai atu ʻakakitekiteʻanga no runga i te Support Fund

PACIFIC INNOVATION FUND

I roto i te mataʻiti 2021, ka rauka i te aronga ʻāpiʻi, te au ngāʻi ʻāpiʻi, te au pupu ʻoire tangata, te au putuputuʻanga ʻoire tangata, te aronga kimikimi kite, e te aronga tukatau i roto i te ʻāpiʻi, i tetai ua atu ngāʻi i roto ia Aotearoa, i te pati atu, no te turu i te oraʻanga ʻoire tangata kia meitaki, e no te au mea e anoanoʻia nei no te ʻāpiʻiʻanga i te au tauira o te Moana-nui-o-Kiva, e to ratou au kōpū tangata, no te manatā tei ʻakatupuʻia e/me kore ra, ʻakamaʻataʻia e te maki COVID-19, na roto i te au mānakonakoʻanga ʻōu e te puʻapinga, mei roto mai i nga putē-moni e rua:

  • Te au rāvenga ʻōu e te puʻapinga i te ʻāpiʻiʻanga na roto i nga reo e rua o te ʻiti tangata o te Moana-nui-o-Kiva, e te ʻāpiʻiʻanga na roto i te reo tupuna anake, i roto i te au turanga ʻāpiʻi punanga, e te au ʻāpiʻi; me kore ra
  • Te au rāvengaʻōu e te puʻapinga i te ʻākonoʻanga kia meitaki te oraʻanga, e te au mea e anoanoʻia ana no te ʻāpiʻiʻanga i roto i te turanga ʻāpiʻi o te Moana-nui-o-Kiva.

Te ʻanga i te au mea ʻōu, te rāvenga ʻōu e te puʻapinga, me kore ra, te au rāvenga ʻōu i te turuʻanga i te au mea e anoanoʻia ana, no te turanga ʻāpiʻi i roto i toʻou au ʻoire tangata.

Tetai atu ʻakakitekiteʻanga no runga i te Innovation Fund